Clever půjčka

Souhlasím s tím, aby byly moje osobní v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, zpracovány, uchovány a využity k nabídce obchodu, nebo služeb a k jednání o smluvním vztahu na dobu neurčitou. Zájemce odesláním této žádosti o úvěr, prohlašuje, že všechny uvedené údaje vyplnil pravdivě. Zároveň bere na vědomí, že pokud mu bude na základě žádosti o úvěr zaslána formou SMS či e-mailu jakákoliv zpráva, má tato zpráva pouze informativní charakter. Zájemci na základě zprávy nevzniká žádné právo, nárok ani oprávnění. Zájemce prohlašuje, že byl řádně o podmínkách a smluvních vztazích informován, zároveň si je vědom, že není povinen uzavřít smlouvu. Zájemce souhlasí (dává souhlas) zprostředkovateli a třetím subjektům k zaslání obchodních sdělení a nabídek prostřednictvím elektronických prostředků zejména v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Tak, aby mohly být zájemci zaslány informace s nabídkou produktů a služeb ve formě e-mailových zpráv do e-mailové schránky zájemce a SMS zpráv na telefon určený zájemcem. Smluvní podmínky mohou být měněny formou dodatku, zveřejněných na webových stránkách cleverpujcka.maweb.cz

 
Строительные материалы
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde